Saturday, 17 December 2016

MATHS USEFUL PDF BOOK FOR COMPETITIVE EXAMS

MATHS USEFUL PDF BOOK FOR COMPETITIVE EXAMS
Competitive exam ma 15-20 marks mate Maths na Questions puchhata hoy chhe. tema useful bane te mate Ame ahi ek pdf file mukeli chhe. jema aapne Basic Maths na 20 Chepter ni sachot mahiti madshe. jeni madad thi tame Competitive exam ma Maths na Questions saradtathi solve kari shakso.
Related chepter in this book
BAsic mahiti
Bha.Gu.sa.Ba. Niyam
Apurnak
Sankhya
Vibhajyatani chavio
Gu.sa.a. ane La.sa.a
Avayav-avayavi
Nafo-khot
Takavari
Sarasari
Sadu vyaj-Chakrvudhi vyaj
Gunotar ane pramanghat ane ghatank
Samay ane karyAntar ane samay
samikaran
Gan parichay
Bhoomiti
Xetrafal
Ghanfal
Click here to Download

MUKHYA SEVIKA,TALATI,CONSTABLE & ALL EXAM MOST IMP PART 10 BY MISSION EXAM (JARJIS KAZI & YASH DODIYA)

MUKHYA SEVIKA,TALATI,CONSTABLE & ALL  EXAM MOST IMP PART 10 BY MISSION EXAM (JARJIS KAZI & YASH DODIYA) BUY ONLINE BOOKS C...